МЕСТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

____________________
Чехословашки клуб
ул. "Кракра" 15

Виж карта

____________________
Модерен театър
ул. "Върбица" 17

Виж карта

____________________
Дом на киното
ул. "Екзарх Йосиф" 37

Виж карта

____________________
Зала "България"
ул. "Акасаков" 1

Виж карта